PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2114
Halina BIAŁOSZCZYŃSKA (1928 - 1997)

"Stare domy w Kazimierzu", 1949

akwarela, ołówek/papier, 27,5 x 36,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'HBiałoszczyńska 10.49r.'
opisany na odwrociu: 'Halina Białoszczyńska „Stare domy w Kazimierzu" | akwarela" oraz 'Halina Białoszczyńska | „Stare domy w Kazimierzu" | akwarela', opisany dwukrotnie na ramie: '47 x 39,5'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 800 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.