STAN ZACHOWANIA:
mocno wytarty w obiegu, nieznacznie zgięty

POCHODZENIE:
Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk, październik 2008

LITERATURA:
A. L. Friedberg and Ira S. Friedberg, Gold Coins of the World, 103
Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du comte Emeric Hutten- Czapski, St. Petersbourg 1875 - Cracovie 1915, 3118 R4
Kopicki 2504 R4

Na monecie umieszczono wyjątkowo rzadki w polskim
mennictwie wizerunek króla w całej postaci. Wizerunek
ten jest dziełem Jana Filipa Holzhaeussera, nadwornego
medaliera Stanisława Augusta i pierwszego medaliera
mennicy warszawskiej. Wizerunek ten powstał w 1766 r. i
był przez medaliera sygnowany. Następnie według tego
wzoru bito dukaty aż do 1772 r. Nie są one już jednak
sygnowane przez Jana Filipa Holzhaeussera. Litery I – S
na rewersie monety należą do Justyna Schroedera,
mincerza warszawskiego w latach 1768-1772.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

49
Stanisław August Poniatowski, dukat koronny, 1770 r.


złoto, 3,08 g; śr. 21 mm; mocno wytarty w obiegu, nieznacznie zgięty
Av.: Stojąca postać króla, zwrócona w prawo, w koronie i w płaszczu gronostajowym, z jabłkiem królewskim w wysuniętej do przodu lewej ręce oraz berłem trzymanym w prawej ręce i wspartym na ramieniu, rozdziela datę 17 – 70.
Wokoło napis: STANISLAUS AUG . – D . G . REX POL M . D . L . Obwódka perełkowa.
Rv.: Kwadrat, którego boki ozdobione po zewnętrznej stronie dekoracją roślinną.
W kwadracie, w pięciu wierszach, napis: MONETA / AUREA / POLONI. / AD LEG. / IMPER. Pod kwadratem, przy krawędzi, litery I – S .

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
mocno wytarty w obiegu, nieznacznie zgięty

POCHODZENIE:
Antykwariat Numizmatyczny Paweł Niemczyk, październik 2008

LITERATURA:
A. L. Friedberg and Ira S. Friedberg, Gold Coins of the World, 103
Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du comte Emeric Hutten- Czapski, St. Petersbourg 1875 - Cracovie 1915, 3118 R4
Kopicki 2504 R4

Na monecie umieszczono wyjątkowo rzadki w polskim
mennictwie wizerunek króla w całej postaci. Wizerunek
ten jest dziełem Jana Filipa Holzhaeussera, nadwornego
medaliera Stanisława Augusta i pierwszego medaliera
mennicy warszawskiej. Wizerunek ten powstał w 1766 r. i
był przez medaliera sygnowany. Następnie według tego
wzoru bito dukaty aż do 1772 r. Nie są one już jednak
sygnowane przez Jana Filipa Holzhaeussera. Litery I – S
na rewersie monety należą do Justyna Schroedera,
mincerza warszawskiego w latach 1768-1772.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.