OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

20
Karol BĄK (ur. 1961)

SQUARE ONE, 2011

olej, płótno, 79,5 x 79,5 cm
sygn. p.d.: BK [monogram wiązany] | BĄK
sygn. na odwr. na środkowej listwie krosna:
“SQUARE ONE“ KAROL BĄK 2011 [stempel artysty]

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Sprzedane 41 000 zł (51 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 30 000 zł
Estymacja: 35 000 - 40 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)