POCHODZENIE:
- Galeria Walther, Duesseldorf, Niemcy
- kolekcja prywatna, Niemcy

LITERATURA:
- Krzysztof Stanisławski, Nowa Ekspresja, Olsztyn 2008, s. 117 (il.)

Andrzej Cisowski studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Rajmunda Ziemskiego. Jego prace malarskie z lat 80. oraz późniejsze zaliczane są przez krytyków i krytyczki do nurtu tzw. Nowej ekspresji, zwanej też neoekspresjonizmem. Była to tendencja rozkwitająca w latach 80. XX wieku. W malarstwie polskich artystów i artystek tworzących w tym nurcie się widoczne są wpływy Neue Wilde – niemieckiej sztuki, która uważana jest za symbol neoekspresjonizmu lat 80. w Europie. Cisowski miał okazję osobiście dobrze poznać ten kierunek w sztuce niemieckiej. Od 1987 studiował bowiem na akademii sztuki w Düsseldorfie, gdzie uczył się między innymi pod kierunkiem A. R. Pencka, jednego z niemieckich Nowych Dzikich. Prezentowany tutaj obraz pod tytułem „Spotkanie” z 1988 pochodzi właśnie z czasu studiów artysty w Niemczech. „Spotkanie” składa się ze złożonych w jedną całość kilku płócien. Kompozycja tego obrazu cechuje się połączeniem obrazu i słowa, zestawieniem niekoherentnych elementów dających efekt chaotycznego nagromadzenia motywów, co nie pozwala na łatwy odbiór pracy, która przypomina rebus. Postacie zostały namalowane przy pomocy grubego, „prymitywnego” konturu niedbale wypełnionego kolorem. Trzy postacie różniące się barwą pozostają w niejasnym związku, choć widać, że dwie z nich trzymają się za ręce. Kolażowa estetyka pracy przypomina również graffiti. „Spotkanie” wydaje się celowo utrzymane w stanie wizualnego bałaganu („dzikości”). Widoczne przy krawędziach pracy napisy wydają się fragmentami dialogu, urwanymi, fragmentarycznymi, co sprawia wrażenie docierających do odbiorców strzępów rozmowy uczestników tytułowego spotkania.

W latach 1982-87 studiował malarstwo w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego w warszawskiej ASP. Studia artystyczne kontynuuje w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie w pracowni Konrada Klaphecka i A.R. Pencka. W 1990 r. uzyskuje tytuł "Meisterschüller" w pracowni A.R. Pencka. Wystawy indywidualne w warszawskiej Pracowni Dziekanka, Galerii Sztuki Współczesnej, Galerii Brama, Galerii Zachęta, krakowskiej Galerii Zderzak, Galerie Walther, Galerie im Kinderspielhaus w Düsseldorfie, Galerie Gabriele Jeroch w Hanowerze, Galerie 86 w Trier, Galerie Walther d'Eendt w Amsterdamie, Cavin-Morris Gallery w Nowym Jorku. Brał udział w kilkunastu zbiorowych wystawach sztuki polskiej i niemieckiej w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Japonii, Korei Płd, USA.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

39
Andrzej CISOWSKI (ur. 1962)

"Spotkanie", 1991 r.

olej/płótno, 150 x 176 cm
sygnowany p.d.: 'CISOWSKI 81'
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: '150 x 176 | A. Cisowski 91 | 51/91 | DUŻO I MOCNO | SPOTKANIE | A. Cisowski’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- Galeria Walther, Duesseldorf, Niemcy
- kolekcja prywatna, Niemcy

LITERATURA:
- Krzysztof Stanisławski, Nowa Ekspresja, Olsztyn 2008, s. 117 (il.)

Andrzej Cisowski studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Rajmunda Ziemskiego. Jego prace malarskie z lat 80. oraz późniejsze zaliczane są przez krytyków i krytyczki do nurtu tzw. Nowej ekspresji, zwanej też neoekspresjonizmem. Była to tendencja rozkwitająca w latach 80. XX wieku. W malarstwie polskich artystów i artystek tworzących w tym nurcie się widoczne są wpływy Neue Wilde – niemieckiej sztuki, która uważana jest za symbol neoekspresjonizmu lat 80. w Europie. Cisowski miał okazję osobiście dobrze poznać ten kierunek w sztuce niemieckiej. Od 1987 studiował bowiem na akademii sztuki w Düsseldorfie, gdzie uczył się między innymi pod kierunkiem A. R. Pencka, jednego z niemieckich Nowych Dzikich. Prezentowany tutaj obraz pod tytułem „Spotkanie” z 1988 pochodzi właśnie z czasu studiów artysty w Niemczech. „Spotkanie” składa się ze złożonych w jedną całość kilku płócien. Kompozycja tego obrazu cechuje się połączeniem obrazu i słowa, zestawieniem niekoherentnych elementów dających efekt chaotycznego nagromadzenia motywów, co nie pozwala na łatwy odbiór pracy, która przypomina rebus. Postacie zostały namalowane przy pomocy grubego, „prymitywnego” konturu niedbale wypełnionego kolorem. Trzy postacie różniące się barwą pozostają w niejasnym związku, choć widać, że dwie z nich trzymają się za ręce. Kolażowa estetyka pracy przypomina również graffiti. „Spotkanie” wydaje się celowo utrzymane w stanie wizualnego bałaganu („dzikości”). Widoczne przy krawędziach pracy napisy wydają się fragmentami dialogu, urwanymi, fragmentarycznymi, co sprawia wrażenie docierających do odbiorców strzępów rozmowy uczestników tytułowego spotkania.

W latach 1982-87 studiował malarstwo w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego w warszawskiej ASP. Studia artystyczne kontynuuje w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie w pracowni Konrada Klaphecka i A.R. Pencka. W 1990 r. uzyskuje tytuł "Meisterschüller" w pracowni A.R. Pencka. Wystawy indywidualne w warszawskiej Pracowni Dziekanka, Galerii Sztuki Współczesnej, Galerii Brama, Galerii Zachęta, krakowskiej Galerii Zderzak, Galerie Walther, Galerie im Kinderspielhaus w Düsseldorfie, Galerie Gabriele Jeroch w Hanowerze, Galerie 86 w Trier, Galerie Walther d'Eendt w Amsterdamie, Cavin-Morris Gallery w Nowym Jorku. Brał udział w kilkunastu zbiorowych wystawach sztuki polskiej i niemieckiej w Polsce, Niemczech, Francji, Holandii, Japonii, Korei Płd, USA.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.