112
SPIS RZECZY PO MARCINIE WYBRANOWSKIM

Spis ruchomości w Derżowej sporządzone na polecenie wdowy po chorążym podolskim Marcinie Wybranowskim, 30.02.1729
s.4
Meritum Sprawy Szołomanieckiej, 20.02.1779
Historia sporu o majątek Szołomaniec między Szurkowskimi,Wybranowskim i Cieszkowskimi, s.4
Informacja niżej specyfikowana przez Pana Marcina Jerzego Wybranowskiego chorążego podolskiego successoribus do wiadomych, 30.02.1776

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji