POCHODZENIE:
Galeria Piano Nobile, Kraków

LITERATURA:
porównaj: Alfons Karpiński (1875 - 1961).Z Salonu i Buduaru, oprac. kat. M. Bartoszek, Kraków 2003, il. 91, 92, s. 44, il. 94, s. 45

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

34
Alfons KARPIŃSKI (1875 - 1961)

Śpiące koty

ołówek/papier, 21 x 31 cm
sygnowany na odwrociu p.d.: 'a.karpiński'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 3 800 zł (4 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Piano Nobile, Kraków

LITERATURA:
porównaj: Alfons Karpiński (1875 - 1961).Z Salonu i Buduaru, oprac. kat. M. Bartoszek, Kraków 2003, il. 91, 92, s. 44, il. 94, s. 45

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.