455
[SOKÓŁ 2]

List odręczny Maksymiliana Gruszczyńskiego
założyciela pierwszego gniazda Sokoła w zaborze pruskim, do nieznanego z nazwiska członka Sokoła, dat. 11 IX 1909 w Inowrocławiu (Rękopis na jednej stronie form. 28,5x22,5 cm. List dotyczy kalkulacji wydawniczej i zasad dystrybucji książki "Pokłosie pamiątkowe". W prawym górnym narożniku owalna pieczęć Tow. Gimnast. "Sokół" w Inowrocławiu. Pod tekstem podpis M.Gruszczyńskiego jako prezesa. Niewielkie naddarcia prawej krawędzi, poza tym stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji