STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4514
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

Śniadanie na trawie

inkografia/papier, 19 x 30 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Swierzy' oraz opisany l.d.: '23/100 S'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 700 zł (826 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 800 - 1 500 zł

STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.