POCHODZENIE:
- kolekcja instytucjonalna, Polska
- Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (depozyt)

Spośród wszystkich członków Gruppy, prace Ryszarda Woźniaka z lat 80. wydają się najbardziej liryczne czy wręcz metafizyczne, choć jednocześnie przez krytyków opisywane były jako najbardziej ekspresyjne. Mimo, że zakorzeniona w słynnej Pracowni Dziekanka grupa hołdowała postmodernistycznym wartościom absurdu i humoru i kilkukrotnie była cenzurowana w ramach tzw. wystaw przykościelnych (np. podczas wystawy „Chaos – człowiek – absolut” w warszawskim Duszpasterstwie Środowisk Twórczych czy „Złoto ekonomii, kadzidło sztuki, mirra polityki” w słynnym kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej) i określana jako „pogańska”, jednocześnie nie stroniła od dominujących obieg niezależny wątków eschatologicznych i religijnych. Poetycki tytuł pracy Woźniaka znajduje potwierdzenie w opartej na zrozumiałej symbolice kompozycji, w której z otoczonej nimbem postaci wyłania się antropomorficzny „duch”.

Studiował w warszawskiej ASP w pracowni malarstwa S. Gierowskiego (dyplom w 1981 r.). Od 1982 związany z Gruppą brał udział w niemal wszystkich jej wystawach i akcjach, współredagował jej pismo “Oj dobrze już”. W 1987 r. zdobył I nagrodę na II Biennale Młodych “Droga i Prawda” we Wrocławiu. W latach 1985-1989 (z przerwami) wraz z M. Sobczykiem pracował przy polichromii cerkwi neo-unickiej w Kostomłotach na Podlasiu. W 1986 wraz z R. Grzybem przebywał na stypendium w Berlinie Zachodnim. W 1991/92 wykładał w prywatnej Szkole Sztuki w Warszawie, założonej i prowadzonej przez J. Modzelewskiego i M. Sobczyka. Od 1992 r. prowadzi pracownię malarstwa w Instytucie Wychowania Plastycznego WSP w Zielonej Górze. W twórczości z lat 80. odnaleźć można komentarz do rzeczywistości PRL-u („Nowa fala popierdala”), tworzy też ekspresyjne prace w mocnej kolorystyce. Pod koniec lat 80-tych w jego malarstwie ujawnia się nurt symboliczny i metaforyczny. W latach 90-tych bierze udział w licznych performansach i instalacjach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

16
Ryszard WOŹNIAK (ur. 1956 r., Białystok)

"Śmierć - jedno z najskrytszych marzeń każdej żywej istoty", 1985-86 r.

olej/płótno, 180 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ŚMIERĆ - JEDNO | Z NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ | KAŻDEJ ŻYWEJ ISTOTY | RYSZARD WOŹNIAK | OLEJ, 1985/86 | 180 x 130 cm'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja instytucjonalna, Polska
- Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (depozyt)

Spośród wszystkich członków Gruppy, prace Ryszarda Woźniaka z lat 80. wydają się najbardziej liryczne czy wręcz metafizyczne, choć jednocześnie przez krytyków opisywane były jako najbardziej ekspresyjne. Mimo, że zakorzeniona w słynnej Pracowni Dziekanka grupa hołdowała postmodernistycznym wartościom absurdu i humoru i kilkukrotnie była cenzurowana w ramach tzw. wystaw przykościelnych (np. podczas wystawy „Chaos – człowiek – absolut” w warszawskim Duszpasterstwie Środowisk Twórczych czy „Złoto ekonomii, kadzidło sztuki, mirra polityki” w słynnym kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej) i określana jako „pogańska”, jednocześnie nie stroniła od dominujących obieg niezależny wątków eschatologicznych i religijnych. Poetycki tytuł pracy Woźniaka znajduje potwierdzenie w opartej na zrozumiałej symbolice kompozycji, w której z otoczonej nimbem postaci wyłania się antropomorficzny „duch”.

Studiował w warszawskiej ASP w pracowni malarstwa S. Gierowskiego (dyplom w 1981 r.). Od 1982 związany z Gruppą brał udział w niemal wszystkich jej wystawach i akcjach, współredagował jej pismo “Oj dobrze już”. W 1987 r. zdobył I nagrodę na II Biennale Młodych “Droga i Prawda” we Wrocławiu. W latach 1985-1989 (z przerwami) wraz z M. Sobczykiem pracował przy polichromii cerkwi neo-unickiej w Kostomłotach na Podlasiu. W 1986 wraz z R. Grzybem przebywał na stypendium w Berlinie Zachodnim. W 1991/92 wykładał w prywatnej Szkole Sztuki w Warszawie, założonej i prowadzonej przez J. Modzelewskiego i M. Sobczyka. Od 1992 r. prowadzi pracownię malarstwa w Instytucie Wychowania Plastycznego WSP w Zielonej Górze. W twórczości z lat 80. odnaleźć można komentarz do rzeczywistości PRL-u („Nowa fala popierdala”), tworzy też ekspresyjne prace w mocnej kolorystyce. Pod koniec lat 80-tych w jego malarstwie ujawnia się nurt symboliczny i metaforyczny. W latach 90-tych bierze udział w licznych performansach i instalacjach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.