POCHODZENIE:
przedwojenna kolekcja Lwów

„Do pewnego stopnia uchylanie się artysty od życia społecznego Galicji po I wojnie światowej oraz unikanie życia towarzyskiego znalazło swoje najbardziej wyraźne odbicie w kreowaniu dzieł poświęconych naturze, które w jego interpretacji przekształcały się w skomplikowane malarskofilozoficzne struktury, pełne rozmyślań nad egzystencjalną problematyką życia. Przekształcając i rozpatrując ideowe podwaliny impresjonizmu (…), modernizmu (…) oraz symbolizmu, artysta dał się poznać jako malarz z własną twórczą wizją, naznaczoną głębokim psychologizmem i wyraźną neoromantyczną poetyką (…)”.
Oksana Biła, Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza, Sopot 2011, s. 8-9

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego, a następnie w Wiedniu i w Monachium. Wiele podróżował, m.in. do Rzymu, na Krym, do Palestyny i Egiptu, a podróże te dokumentował wieloma pejzażami i szkicami. Stale mieszkał we Lwowie, gdzie obecnie znajduje się poświęcone mu muzeum. Malował portrety, nastrojowe krajobrazy i sceny rodzajowe. Jego obrazy cenione i poszukiwane przez kolekcjonerów cieszyły się zawsze dużą popularnością.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

46
Iwan TRUSZ (1869 Wysocko-1940 Lwów)

"Sławny widok na Dniepr z parku w Kijowie w chwili zachodu słońca"

olej/tektura, 23,5 x 33,5 cm
sygnowany p.d.: 'Iw Trusz'
na odwrociu nalepka z opisem: 'Sławny widok na Dniepr z parku w Kijowie | w chwili zachodu słońca'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
przedwojenna kolekcja Lwów

„Do pewnego stopnia uchylanie się artysty od życia społecznego Galicji po I wojnie światowej oraz unikanie życia towarzyskiego znalazło swoje najbardziej wyraźne odbicie w kreowaniu dzieł poświęconych naturze, które w jego interpretacji przekształcały się w skomplikowane malarskofilozoficzne struktury, pełne rozmyślań nad egzystencjalną problematyką życia. Przekształcając i rozpatrując ideowe podwaliny impresjonizmu (…), modernizmu (…) oraz symbolizmu, artysta dał się poznać jako malarz z własną twórczą wizją, naznaczoną głębokim psychologizmem i wyraźną neoromantyczną poetyką (…)”.
Oksana Biła, Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza, Sopot 2011, s. 8-9

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego, a następnie w Wiedniu i w Monachium. Wiele podróżował, m.in. do Rzymu, na Krym, do Palestyny i Egiptu, a podróże te dokumentował wieloma pejzażami i szkicami. Stale mieszkał we Lwowie, gdzie obecnie znajduje się poświęcone mu muzeum. Malował portrety, nastrojowe krajobrazy i sceny rodzajowe. Jego obrazy cenione i poszukiwane przez kolekcjonerów cieszyły się zawsze dużą popularnością.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.