POCHODZENIE:
The Todd Gallery w Paramus
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2136
Chaim GOLDBERG (Kazimierz Dolny, 1917- 2004, Boca Raton, USA)

Skrzypek

litografia barwna/papier, 49 x 34 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Chaim Goldberg' i numerowana l.d.: '89/200'
na odwrociu dokument potwierdzający autentyczność z The Todd Gallery w Paramus

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
The Todd Gallery w Paramus
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.