Aleksander Jakimczuk - malarz i pedagog; według dostępnych przekazów kształcił się prywatnie w Warszawie, a później we Włoszech (1925-1931) Stale mieszkał w Poczajowie na Wołyniu, m.in. nauczając w poczajowskiej szkole artystycznej (pisanie ikon). Malował olejno i akwarelą, a swoje prace wielokrotnie pokazywał na wystawach w warszawskiej Zachęcie, w Krakowie czy we Lwowie. W roku 1926 miał wystawę indywidualną w Łucku, w 1932 w Salonie Czesława Garlińskiego. Tworzył pejzaże (Chatki w Karpatach, Stary młyn), sceny z polowań (Zdobycz, Na grubego zwierza) i sceny rodzajowe (Kopanie ziemniaków, Żebracy poczajowscy, Zima na Wołyniu, Targ w Krzemieńcu) - obrazy osadzone w codziennych realiach, folklorze i krajobrazie kresów polskich.

13
Aleksander JAKIMCZUK (Korzec na Wołyniu 1899 -1970)

SKLEPIKI, przed 1928

olej, płótno naklejone na tekturę
36,5 x 29,5 cm
sygn. p.d.: AJak.
Na odwrocie napis ołówkiem: 262.
Trzy nalepki: -1. rękopiśmienna z napisem: Aleksander Jakimczuk | "Sklepiki" | /.../; - 2. fragment nalepki wystawy w TZSP w Warszawie w 1928 (druk, atrament, stempel) o treści: Autor Jakimczuk Alek... | "Sklepiki" Rodzaj dzieła ol. | 1500 Data [24] WRZES.1928;
- 3. nalepka zakładu ramiarskiego Emila Rucza w Warszawie przy ul. Widok 22.

Obraz wymieniony w katalogu:
- Przewodnik Nr 37 po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, /.../ Wystawa ogólna /.../, październik 1928, Warszawa 1928, s. 26, nr kat. 279 [Sklepiki, ol.].

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Aleksander Jakimczuk - malarz i pedagog; według dostępnych przekazów kształcił się prywatnie w Warszawie, a później we Włoszech (1925-1931) Stale mieszkał w Poczajowie na Wołyniu, m.in. nauczając w poczajowskiej szkole artystycznej (pisanie ikon). Malował olejno i akwarelą, a swoje prace wielokrotnie pokazywał na wystawach w warszawskiej Zachęcie, w Krakowie czy we Lwowie. W roku 1926 miał wystawę indywidualną w Łucku, w 1932 w Salonie Czesława Garlińskiego. Tworzył pejzaże (Chatki w Karpatach, Stary młyn), sceny z polowań (Zdobycz, Na grubego zwierza) i sceny rodzajowe (Kopanie ziemniaków, Żebracy poczajowscy, Zima na Wołyniu, Targ w Krzemieńcu) - obrazy osadzone w codziennych realiach, folklorze i krajobrazie kresów polskich.