Twórca interdyscyplinarny, zawodowo pracuję w wielu dziedzinach sztuk wizualnych i projektowania graficznego. Magister sztuki w zakresie malarstwa monumentalnego na ASP we Lwowie oraz magister sztuki w zakresie grafiki na ASP we Wrocławiu. Brał udział w około 100. międzynarodowych wystawach, projektach artystycznych, rezydencjach i sympozjach w różnych krajach (Ukraina, Polska, Litwa, Portugalia, Włochy, Niemcy, Francja, Bułgaria, Hiszpania, Stany Zaznaczone, Chiny, Japonia, Tajlandia i Egipt). Wybrane osiągnięcia, stypendia, nagrody: 2020 – koordynator i współkurator międzyuczelnianego projektu „Cyfrowe Konfrontację”, ASP Gdańsk; 2019 – stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”; 2019 - laureat głównej nagrody w kategorii Best Layout and Typesetting w konkursie Ukrainian Young Book Design Awards 2019 za książkę „Moje Curriculum Vitae”; 2019 – koordynator Wydziału Grafiki w projekcie wystawienniczym „Wpis Ukończony”, ASP Gdańsk; 2018 – projekt wystawy muzealnej i identyfikacji projektu „Silwa Rerum biblia domowa – namu biblija”, Międzynarodowe Centrum Dialogu, Krasnogruda (Polska); 2018 – udział w autorskim projekcie Kataryna Filyuk, który wszedł do szortlisty projektów na prezentacje Ukraińskiego pawilonu na Venice Biennale 2019; 2017 – autor scenografii do spektaklu „Krakowiacy i Górale” w reżyserii Barbary Wiśniewskiej, Opera Wrocławska.

16
Vasyl SAVCHENKO (ur. 1994)

She is from Kujawa, 2020

Sitodruk, papier, 70 x 50 cm, ed. 2/28,
sygnowany, opisany i datowany: 2/28, Vasyl Savchenko, 2020

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Twórca interdyscyplinarny, zawodowo pracuję w wielu dziedzinach sztuk wizualnych i projektowania graficznego. Magister sztuki w zakresie malarstwa monumentalnego na ASP we Lwowie oraz magister sztuki w zakresie grafiki na ASP we Wrocławiu. Brał udział w około 100. międzynarodowych wystawach, projektach artystycznych, rezydencjach i sympozjach w różnych krajach (Ukraina, Polska, Litwa, Portugalia, Włochy, Niemcy, Francja, Bułgaria, Hiszpania, Stany Zaznaczone, Chiny, Japonia, Tajlandia i Egipt). Wybrane osiągnięcia, stypendia, nagrody: 2020 – koordynator i współkurator międzyuczelnianego projektu „Cyfrowe Konfrontację”, ASP Gdańsk; 2019 – stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”; 2019 - laureat głównej nagrody w kategorii Best Layout and Typesetting w konkursie Ukrainian Young Book Design Awards 2019 za książkę „Moje Curriculum Vitae”; 2019 – koordynator Wydziału Grafiki w projekcie wystawienniczym „Wpis Ukończony”, ASP Gdańsk; 2018 – projekt wystawy muzealnej i identyfikacji projektu „Silwa Rerum biblia domowa – namu biblija”, Międzynarodowe Centrum Dialogu, Krasnogruda (Polska); 2018 – udział w autorskim projekcie Kataryna Filyuk, który wszedł do szortlisty projektów na prezentacje Ukraińskiego pawilonu na Venice Biennale 2019; 2017 – autor scenografii do spektaklu „Krakowiacy i Górale” w reżyserii Barbary Wiśniewskiej, Opera Wrocławska.