Prace Bartka Buczka przypominają czarno-białą fotografię lub kadry filmowe. Niekiedy – ze względu na swoją szczegółowość – jego obrazy wydają się bliższe fotografii, innym razem sprawiają bardziej filmowe wrażenie – zwłaszcza, gdy wykorzystują elementy fantastyczne. Ich kadrowanie i nietypowa, zaskakująca perspektywa przypominają pracę kamery, która obliczona jest na udramatycznienie widoku lub uzyskanie ciekawego wizualnie efektu. Monochromatyczne obrazy Buczka wydają się być zapisami filmowych scen lub utrwalonych na fotografii wspomnień czy też zapisanych w pamięci obrazów. Jak przyznaje sam artysta, w swojej twórczości inspirował się niejednokrotnie malarstwem „Grupy Ładnie”. Posługuje się on z reguły figuratywnym językiem malarskim, nieobce są mu również przedstawienia czerpiące z fantastyki czy stylistyki nadrealizmu. W jego erudycyjnej twórczości, także tej wykraczającej poza ramy obrazów, odnaleźć można melancholijną atmosferę, zakorzenioną w głęboko egzystencjalnej refleksji. Jako artystę interesuje go kondycja człowieka we współczesnym, stechnicyzowanym, odartym z uspokajających rytuałów świecie. Patrząc szeroko, interesuje go człowiek, a precyzyjnie, on sam. Inspiracje popkulturą przeplatają się w jego sztuce z zainteresowaniem historią filmu czy designu. Artysta wykracza także poza medium malarskie. Tworzy wowczas obiekty, które podejmują zagadnienie refleksji nad statusem samej sztuki i roli artysty. Dla Buczka ważne są emocje, interesują go stany wytłumienia, ogłuszenia, odcięcia od bodźców. Artysta skupia się na przedmiotach, często stanowiących centrum jego prac, pozostając wierny kolorystyce poprzednich cykli: czerni, bieli i szarości.

Absolwent ASP w Katowicach. Kierunek malarstwo, z dyplomem obronionym w pracowni Andrzeja Tobisa. Ex członek grupy Ośmiornica.Związany z galerią Art Agenda Nova

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

46
Bartek BUCZEK (ur. 1987)

"Seria zimowa" I, 2010

olej/płótno, 40 x 40 cm
sygnowany na odwrociu prac: '2010 BARTEK BUCZEK'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

19.11.2020

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Prace Bartka Buczka przypominają czarno-białą fotografię lub kadry filmowe. Niekiedy – ze względu na swoją szczegółowość – jego obrazy wydają się bliższe fotografii, innym razem sprawiają bardziej filmowe wrażenie – zwłaszcza, gdy wykorzystują elementy fantastyczne. Ich kadrowanie i nietypowa, zaskakująca perspektywa przypominają pracę kamery, która obliczona jest na udramatycznienie widoku lub uzyskanie ciekawego wizualnie efektu. Monochromatyczne obrazy Buczka wydają się być zapisami filmowych scen lub utrwalonych na fotografii wspomnień czy też zapisanych w pamięci obrazów. Jak przyznaje sam artysta, w swojej twórczości inspirował się niejednokrotnie malarstwem „Grupy Ładnie”. Posługuje się on z reguły figuratywnym językiem malarskim, nieobce są mu również przedstawienia czerpiące z fantastyki czy stylistyki nadrealizmu. W jego erudycyjnej twórczości, także tej wykraczającej poza ramy obrazów, odnaleźć można melancholijną atmosferę, zakorzenioną w głęboko egzystencjalnej refleksji. Jako artystę interesuje go kondycja człowieka we współczesnym, stechnicyzowanym, odartym z uspokajających rytuałów świecie. Patrząc szeroko, interesuje go człowiek, a precyzyjnie, on sam. Inspiracje popkulturą przeplatają się w jego sztuce z zainteresowaniem historią filmu czy designu. Artysta wykracza także poza medium malarskie. Tworzy wowczas obiekty, które podejmują zagadnienie refleksji nad statusem samej sztuki i roli artysty. Dla Buczka ważne są emocje, interesują go stany wytłumienia, ogłuszenia, odcięcia od bodźców. Artysta skupia się na przedmiotach, często stanowiących centrum jego prac, pozostając wierny kolorystyce poprzednich cykli: czerni, bieli i szarości.

Absolwent ASP w Katowicach. Kierunek malarstwo, z dyplomem obronionym w pracowni Andrzeja Tobisa. Ex członek grupy Ośmiornica.Związany z galerią Art Agenda Nova

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.