PAMUŁA JAN

urodzony w 1944 roku w Spytkowicach, k/Oświęcimia. Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1961 -1968 oraz w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu. Jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora; 2002-2008 Rektora ASP w Krakowie. Uprawia malarstwo, grafikę i media elektroniczne. Jego twórczość można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą prace powstałe przy użyciu komputera. Ich kompozycja ma charakter losowy i jest oparta na wyliczeniach matematycznych. Druga grupa prac to abstrakcje, których kompozycje są wzorowane na witrażach. Jest członkiem "Grupy Krakowskiej". Prace Jana Pamuły można było zobaczyć w Londynie, Nowym Jorku czy Tokio.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

27
Jan PAMUŁA (ur. 1944, Spytkowice koło Wadowic)

Seria komputerowa I nr 3, 1990,

Akryl na płótnie, 100 x 100 cm, w opr. 103 x 103 cm,
sygn. na krośnie u góry 'JAN PAMUŁA SERIA KOMPUTEROWA I 1990 (3)'


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PAMUŁA JAN

urodzony w 1944 roku w Spytkowicach, k/Oświęcimia. Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1961 -1968 oraz w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu. Jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora; 2002-2008 Rektora ASP w Krakowie. Uprawia malarstwo, grafikę i media elektroniczne. Jego twórczość można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą prace powstałe przy użyciu komputera. Ich kompozycja ma charakter losowy i jest oparta na wyliczeniach matematycznych. Druga grupa prac to abstrakcje, których kompozycje są wzorowane na witrażach. Jest członkiem "Grupy Krakowskiej". Prace Jana Pamuły można było zobaczyć w Londynie, Nowym Jorku czy Tokio.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.