„Znajdujemy się dzisiaj w momencie, w którym technologie cyfrowe w sztuce, zwłaszcza tzw. nowe media, przeobraziły twórczość artystyczną niemal całkowicie, a cyfrowy warsztat stał się czymś tak normalnym, jak wiele technik tradycyjnych w malarstwie, rzeźbie czy szczególnie w grafice, takich jak drzeworyt, akwaforta wraz z innymi technikami wklęsłodrukowymi, litografia, sitodruk czy techniki offsetowe”. – JAN PAMUŁA

W 1968 uzyskał dyplom krakowskiej ASP, gdzie studiował malarstwo pod kierunkiem Hanny Rudzkiej-Cybisowej, litografię u Konrada Strzednickiego i wklęsłodruk u Mieczysława Wejmana. Studiował również w paryskiej École nationale supérieure des Beaux-Arts oraz w Central School of Art and Design w Londynie. Jako profesor prowadzi na krakowskiej ASP pracownię działań wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych. Zajmuje się malarstwem i grafika komputerową. Pierwsze rysunki komputerowe powstały w 1980 Jego dzieła wystawiane były między innymi w krakowskiej Galerii Krzysztofory (1981), Galerii 72 w Chełmie (1986/87), Galerii Starmach w Krakowie (1997).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

012
Jan PAMUŁA (ur. 1944, Spytkowice koło Wadowic)

"Seria komputerowa I", 2015

olej/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany i datowany p.d.: '2015 | JAN PAMUŁA'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAN PAMUŁA | SERIA KOMPUTEROWA I | 2015/1'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

02.07.2020

19:00

Sprzedane 13 000 zł (15 990 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 18 000 - 26 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

„Znajdujemy się dzisiaj w momencie, w którym technologie cyfrowe w sztuce, zwłaszcza tzw. nowe media, przeobraziły twórczość artystyczną niemal całkowicie, a cyfrowy warsztat stał się czymś tak normalnym, jak wiele technik tradycyjnych w malarstwie, rzeźbie czy szczególnie w grafice, takich jak drzeworyt, akwaforta wraz z innymi technikami wklęsłodrukowymi, litografia, sitodruk czy techniki offsetowe”. – JAN PAMUŁA

W 1968 uzyskał dyplom krakowskiej ASP, gdzie studiował malarstwo pod kierunkiem Hanny Rudzkiej-Cybisowej, litografię u Konrada Strzednickiego i wklęsłodruk u Mieczysława Wejmana. Studiował również w paryskiej École nationale supérieure des Beaux-Arts oraz w Central School of Art and Design w Londynie. Jako profesor prowadzi na krakowskiej ASP pracownię działań wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych. Zajmuje się malarstwem i grafika komputerową. Pierwsze rysunki komputerowe powstały w 1980 Jego dzieła wystawiane były między innymi w krakowskiej Galerii Krzysztofory (1981), Galerii 72 w Chełmie (1986/87), Galerii Starmach w Krakowie (1997).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.