DESKUR MARTA

Praca jest jednym z dziesięciu elementów instalacji Marty Deskur z 1991 prezentowanej na wystawach "Malarstwo", Galeria Dziekanka, Warszawa, 1991; "Peinture", Galerie Caroline Serero, Marseille, 1991, "Malarstwo" z Xawerym Wolskim, Biuro Wystaw Artystycznych, Szczecin, 1991, "Malarstwo" z Xawerym Wolskim, Biuro Wystaw Artystycznych, Wrocław, 1991.

Urodzona w 1962 roku. Studiowała w latach 1980-82 na krakowskiej ASP, a także Ecole des Beaux-Art w Aix-en Provence. Mieszka i pracuje w Paryżu i w Krakowie. Jest artystką sztuk wizualnych, realizowała prace malarskie, zajmuje się fotografią i sztuką wideo. Tworzy instalacje multimedialne. Jej dzieła wystawiane były m.in. w Berlinie, Brukseli i Bazylei. W latach 2005-06 stypendystka Rządu Francuskiego. W swojej twórczości ukazuje człowieka uwikłanego w zjawiska kulturowe i religijne. Inspiracją są dla niej relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

11
Marta DESKUR (ur. 1962)

Seria IV, 1991,

olej, pigmenty naturalne na płótnie, 86 x 86 cm,
sygn. rama u góry "Seria IV | 4 | M. Deskur 1991"


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

DESKUR MARTA

Praca jest jednym z dziesięciu elementów instalacji Marty Deskur z 1991 prezentowanej na wystawach "Malarstwo", Galeria Dziekanka, Warszawa, 1991; "Peinture", Galerie Caroline Serero, Marseille, 1991, "Malarstwo" z Xawerym Wolskim, Biuro Wystaw Artystycznych, Szczecin, 1991, "Malarstwo" z Xawerym Wolskim, Biuro Wystaw Artystycznych, Wrocław, 1991.

Urodzona w 1962 roku. Studiowała w latach 1980-82 na krakowskiej ASP, a także Ecole des Beaux-Art w Aix-en Provence. Mieszka i pracuje w Paryżu i w Krakowie. Jest artystką sztuk wizualnych, realizowała prace malarskie, zajmuje się fotografią i sztuką wideo. Tworzy instalacje multimedialne. Jej dzieła wystawiane były m.in. w Berlinie, Brukseli i Bazylei. W latach 2005-06 stypendystka Rządu Francuskiego. W swojej twórczości ukazuje człowieka uwikłanego w zjawiska kulturowe i religijne. Inspiracją są dla niej relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.