POCHODZENIE:
Galeria Atlas Sztuki, Łódź

WYSTAWIANY:
porównaj: Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, wystawa indywidualna, BWA Wrocław, 2010
porównaj: Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, wystawa indywidualna, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2009
porównaj: Punkty odniesienia. Kolekcja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008
porównaj: Manipulacje. O ekonomii kłamstwa, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2007
porównaj: Manipulacje. O ekonomii kłamstwa, CSW Łaźnia, Gdańsk, 2006-07

LITERATURA:
Zbigniew Libera, Fotografie, Warszawa 2012, s. 127
Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, katalog wystawy indywidualnej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, BWA Wrocław, Warszawa, 2009, s. 174-175
Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa, 2007, s. 378 (il.)
Zbigniew Libera. Work from 1984-2004, Essays by Łukasz Ronduda, The University of Michigan Schood of Art&Design and Center for Russian & East European Studies, 2005
s. 26

Należy do najciekawszych artystów pokolenia, które pojawiło się na krajowej scenie artystycznej w latach osiemdziesiątych (w okresie tym nie uczestniczył w oficjalnym obiegu artystycznym, działał m.in. alternatywnym kręgu łódzkiego strychu i „Kultury Zrzuty”, współpracował także z Zofią Kulik jako jej model), tworzy obiekty, instalacje, realizacje wideo, posługuje się fotografią, malarstwem, jest autorem działań multimedialnych. Przedstawione na początku lat dziewięćdziesiątych prace o charakterze kontemplacyjno-medytacyjnym – jak np. realizacja wideo „Perseweracja mistyczna” (pokazana m.in. na głośnej wystawie „Perseweracja mistyczna i róża” w 1992 r. w PGS w Sopocie) wywołały wokół jego twórczości spore zanteresowanie. Kolejne wystawy na których przedstawił takie realizacje jak „Urządzenia korekcyjne” (wystawa indywidualna w CSW w Warszawie), czy też model obozu koncentracyjnego zbudowany z klocków lego, przyniosły mu miano artysty kontrowersyjnego i międzynarodowy rozgłos. W 2004 r. w łódzkim Atlasie Sztuki, PGS Sopot, poznańskim Arsenale pokazał wystawę swoich prac wykorzystujących przekaz fotograficzny "Mistrzowie i pozytywy".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

48
Zbigniew LIBERA (ur. 1959)

"Sen Busha" z cyklu "Pozytywy", 2003/2004

wydruk pigmentowy/papier, 179,5 x 119,5 cm (w świetle oprawy)
ed. 3/10
do pracy dołączona jest etykieta z opisem pracy, pieczątką galerii i sygnaturą artysty

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 16 000 zł (20 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 9 000 - 15 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Atlas Sztuki, Łódź

WYSTAWIANY:
porównaj: Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, wystawa indywidualna, BWA Wrocław, 2010
porównaj: Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, wystawa indywidualna, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2009
porównaj: Punkty odniesienia. Kolekcja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008
porównaj: Manipulacje. O ekonomii kłamstwa, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2007
porównaj: Manipulacje. O ekonomii kłamstwa, CSW Łaźnia, Gdańsk, 2006-07

LITERATURA:
Zbigniew Libera, Fotografie, Warszawa 2012, s. 127
Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, katalog wystawy indywidualnej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, BWA Wrocław, Warszawa, 2009, s. 174-175
Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa, 2007, s. 378 (il.)
Zbigniew Libera. Work from 1984-2004, Essays by Łukasz Ronduda, The University of Michigan Schood of Art&Design and Center for Russian & East European Studies, 2005
s. 26

Należy do najciekawszych artystów pokolenia, które pojawiło się na krajowej scenie artystycznej w latach osiemdziesiątych (w okresie tym nie uczestniczył w oficjalnym obiegu artystycznym, działał m.in. alternatywnym kręgu łódzkiego strychu i „Kultury Zrzuty”, współpracował także z Zofią Kulik jako jej model), tworzy obiekty, instalacje, realizacje wideo, posługuje się fotografią, malarstwem, jest autorem działań multimedialnych. Przedstawione na początku lat dziewięćdziesiątych prace o charakterze kontemplacyjno-medytacyjnym – jak np. realizacja wideo „Perseweracja mistyczna” (pokazana m.in. na głośnej wystawie „Perseweracja mistyczna i róża” w 1992 r. w PGS w Sopocie) wywołały wokół jego twórczości spore zanteresowanie. Kolejne wystawy na których przedstawił takie realizacje jak „Urządzenia korekcyjne” (wystawa indywidualna w CSW w Warszawie), czy też model obozu koncentracyjnego zbudowany z klocków lego, przyniosły mu miano artysty kontrowersyjnego i międzynarodowy rozgłos. W 2004 r. w łódzkim Atlasie Sztuki, PGS Sopot, poznańskim Arsenale pokazał wystawę swoich prac wykorzystujących przekaz fotograficzny "Mistrzowie i pozytywy".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.