Piotr Pardiak (ur. 1991)
Student V roku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku Fotografii.
Przedmiotem poszukiwań artysty w obrazie fotograficznym jest transcendentalne ujęcie rzeczywistości. Obserwując i dokumentując świat przy pomocy fotografii, próbuje dotrzeć do tego, co znajduje się za granicą "widzialnego" horyzontu. Inspiracje dla swojej twórczości znajduje w literaturze popularno - naukowej, filozofii nihilizmu, obserwacjach zdarzeń świetlnych i zjawisk astronomicznych, muzyce elektronicznej, malarstwie abstrakcjonizmu ekspresyjnego, oraz twórczości artystów awangardy XX w.

7
Piotr PARDIAK (ur. 1991)

Self-portrait, 2016

druk pigmentowy, na papierze bawełnianym, 70 x 50 cm
ed. 2/5 + AP
sygn. i opisany na odwrocie, w oprawie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Piotr Pardiak (ur. 1991)
Student V roku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku Fotografii.
Przedmiotem poszukiwań artysty w obrazie fotograficznym jest transcendentalne ujęcie rzeczywistości. Obserwując i dokumentując świat przy pomocy fotografii, próbuje dotrzeć do tego, co znajduje się za granicą "widzialnego" horyzontu. Inspiracje dla swojej twórczości znajduje w literaturze popularno - naukowej, filozofii nihilizmu, obserwacjach zdarzeń świetlnych i zjawisk astronomicznych, muzyce elektronicznej, malarstwie abstrakcjonizmu ekspresyjnego, oraz twórczości artystów awangardy XX w.