W lecie 1920 roku Pankiewiczowie przebywali w Normandii u zaprzyjaźnionego francuskiego malarza kolorysty Pierre’a Bonnarda i jego żony Marty. Artysta stworzył wówczas serię pejzaży z okolic Les Andelys, gdzie Bonnardowie mieli swoją willę. Wszystkie ukazują meandrującą Sekwanę i jej porośnięte drzewami brzegi.

Prezentowany obraz do II wojny światowej należał do zaprzyjaźnionego z Pankiewiczem Stefana Laurysiewicza, a następnie do jego spadkobierców. Jan Gwalbert Stefan Laurysiewicz (1867-1935) był przemysłowcem, działaczem społecznym i senatorem RP. Był również krytykiem i kolekcjonerem sztuki. Od 1890 roku jego eseje publikowane były na łamach Przeglądu Tygodniowego. Laurysiewicz kolekcjonował głównie obrazy Pankiewicza i jego uczniów. Nasz obraz można zaobserwować na fotografii wnętrza mieszkania przemysłowca (patrz niżej), wiszący pod słynnym Portretem dziewczynki w czerwonej sukience.

Bibliografia:
– Exposition Joseph Pankiewicz, wstęp F. Feneon, chez MM, Bernheim-Jeune, Paris 22 Juin – 5 Juillet 1922, s. 5, nr 25 lub 29;
– Katalog wystawy obrazów prof. Pankiewicza, Kislinga, Haydena, Hryńkowskiego, Rubczaka, Zawadowskiego oraz rzeźb prof. Dunikowskiego, Kraków, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, kwiecień 1924, s. 9, nr 3;
– Wystawa Zbiorowa Józefa Pankiewicza, kat. oprac. J. Czapski, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa maj-czerwiec 1933, s. 12, nr 24 (tyt.: Sekwana, błędnie dat.);
– J. Czapski, Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce, Warszawa 1936, il. 50;
– Józef Pankiewicz 1866-1940. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, katalog oprac. E. Charazińska, MNW, Warszawa 2006, Malarstwo, s. 108, nr 242 (il. czarno-biała).

57
Józef PANKIEWICZ (1866 Lublin - 1940 La Ciotat, Francja)

SEKWANA W LES ANDELYS, 1920

olej, płótno
31,4 x 56,1 cm
sygn. l.d. (tuszem): Pankiewicz
na odwrocie ramy na dolnej listwie, przeciwnie do kompozycji, numer: 33.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W lecie 1920 roku Pankiewiczowie przebywali w Normandii u zaprzyjaźnionego francuskiego malarza kolorysty Pierre’a Bonnarda i jego żony Marty. Artysta stworzył wówczas serię pejzaży z okolic Les Andelys, gdzie Bonnardowie mieli swoją willę. Wszystkie ukazują meandrującą Sekwanę i jej porośnięte drzewami brzegi.

Prezentowany obraz do II wojny światowej należał do zaprzyjaźnionego z Pankiewiczem Stefana Laurysiewicza, a następnie do jego spadkobierców. Jan Gwalbert Stefan Laurysiewicz (1867-1935) był przemysłowcem, działaczem społecznym i senatorem RP. Był również krytykiem i kolekcjonerem sztuki. Od 1890 roku jego eseje publikowane były na łamach Przeglądu Tygodniowego. Laurysiewicz kolekcjonował głównie obrazy Pankiewicza i jego uczniów. Nasz obraz można zaobserwować na fotografii wnętrza mieszkania przemysłowca (patrz niżej), wiszący pod słynnym Portretem dziewczynki w czerwonej sukience.

Bibliografia:
– Exposition Joseph Pankiewicz, wstęp F. Feneon, chez MM, Bernheim-Jeune, Paris 22 Juin – 5 Juillet 1922, s. 5, nr 25 lub 29;
– Katalog wystawy obrazów prof. Pankiewicza, Kislinga, Haydena, Hryńkowskiego, Rubczaka, Zawadowskiego oraz rzeźb prof. Dunikowskiego, Kraków, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, kwiecień 1924, s. 9, nr 3;
– Wystawa Zbiorowa Józefa Pankiewicza, kat. oprac. J. Czapski, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa maj-czerwiec 1933, s. 12, nr 24 (tyt.: Sekwana, błędnie dat.);
– J. Czapski, Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce, Warszawa 1936, il. 50;
– Józef Pankiewicz 1866-1940. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, katalog oprac. E. Charazińska, MNW, Warszawa 2006, Malarstwo, s. 108, nr 242 (il. czarno-biała).