Studiowała na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP pod kierunkiem profesorów Wł. Jareckiego, K. Sichulskiego, St. Filipkiewicza i W. Weissa. Uprawiała malarstwo, grafikę, projektowanie witraży. Była laureatką Złotego Medalu Towarzystwa Sztuk Pięknych, medalu: Narodowa Sztuka Polska. Jej witraże zdobią ponad 150 kościołów w Polsce i Francji. Była członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Międzynarodowego Centrum Witrażownictwa w Chartres. Była współzałożycielką i honorowym prezesem Zwierzynieckiego Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

64
Helena PAPEE-BOŻYK (1915 - 2010)

Scena mitologiczna

technika własna/papier, 29,5 x 41,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiowała na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP pod kierunkiem profesorów Wł. Jareckiego, K. Sichulskiego, St. Filipkiewicza i W. Weissa. Uprawiała malarstwo, grafikę, projektowanie witraży. Była laureatką Złotego Medalu Towarzystwa Sztuk Pięknych, medalu: Narodowa Sztuka Polska. Jej witraże zdobią ponad 150 kościołów w Polsce i Francji. Była członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Międzynarodowego Centrum Witrażownictwa w Chartres. Była współzałożycielką i honorowym prezesem Zwierzynieckiego Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.