Grupa rze¼biarska przedstawia przysiadłego na niewielkim podwyższeniu Satyra igrającego z pochyloną Bachantką d¼wiganą przezeń oburącz i opartą o jego plecy. Sięgający do antyku, a rozpowszechniony w XVI-XVIII w. temat, śmiała kompozycja i brawurowa tekstura nawiązują do rze¼by nowożytnej, zwłaszcza francuskiej plastyki XVIII w.

403
Albert-Ernest CARIERR BELLEUSE (1824-1887)

Satyr z bachantką

Terakota;
wys. 55 cm.
Sygn. na kolistej podstawie: A.Carrier Belleuse

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grupa rze¼biarska przedstawia przysiadłego na niewielkim podwyższeniu Satyra igrającego z pochyloną Bachantką d¼wiganą przezeń oburącz i opartą o jego plecy. Sięgający do antyku, a rozpowszechniony w XVI-XVIII w. temat, śmiała kompozycja i brawurowa tekstura nawiązują do rze¼by nowożytnej, zwłaszcza francuskiej plastyki XVIII w.