Malarstwo Marii Kiesner opiera się przede wszystkim na architektonicznych przedstawieniach pejzażu miejskiego. Na próżno w nich szukać radosnej, wielobarwnej natury czy postaci ludzkiej. Jedynym świadectwem obecności człowieka jest architektura, którą po malarsku dokumentuje. Oprócz obranego tematu, konsekwentnie kontynuowanego od lat, za znak rozpoznawczy jej twórczości można również uznać monochromatyczną paletę barw, często ponurą – jednak trafnie odzwierciedlającą klimat obranego miejsca. Swoje tematy znajduje na starych pocztówkach, ale niewiele wśród nich nostalgicznych, przedwojennych widoczków przyciągających magią wspomnień. Z reguły na obrazach widnieje architektura z okresu międzywojennego modernizmu, często nieudolnie przetwarzana w fabrycznym, PRL-owskim lub nowo kapitalistycznym stylu. W malarstwie Marii Kiesner przestrzeń miejska jest przedstawiona z ogromną dozą malarskości. Pomimo geometryczności budynków, ich równych podziałów, prostych linii i symetrii malarka w bardzo swobodny sposób pozbywa się czysto architektonicznej, realistycznej sztywności brył na rzecz gestu malarskiego. To właśnie za jego sprawą miasto przedstawione w obrazach Marii Kiesner zyskuje niepowtarzalny klimat. Przesiąknięte najróżniejszymi emocjami z przestrzeni lat mury budowli wydają się jakby portretowane na obrazach. Wyzbyte kontekstu, wyobcowane i nostalgiczne dokumentacje architektury stanowią niezwykłe archiwum dla znikających z polskiej przestrzeni modernistycznych budowli.

Dyplom, wyróżniony nagrodą im. Józefa Szajny za poszukiwanie nowej formy wypowiedzi, obroniła w roku 2002 pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Uzyskała aneks z plakatu w pracowni prof. Marka Wasilewskiego. Pracę teoretyczną napisała pod kierunkiem dr Agnieszki Morawińskiej. W latach 2005 i 2007 stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maluje architekturę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu, interesują ją fabryki, dworce, szkoły, domy kultury i zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu. W 2009 obroniła doktorat pod tytułem "Miasto przed burzą", pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

138
Maria KIESNER (ur. 1976)

"Saska Kępa", 2009 r.

olej/płótno, 40 x 40 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarstwo Marii Kiesner opiera się przede wszystkim na architektonicznych przedstawieniach pejzażu miejskiego. Na próżno w nich szukać radosnej, wielobarwnej natury czy postaci ludzkiej. Jedynym świadectwem obecności człowieka jest architektura, którą po malarsku dokumentuje. Oprócz obranego tematu, konsekwentnie kontynuowanego od lat, za znak rozpoznawczy jej twórczości można również uznać monochromatyczną paletę barw, często ponurą – jednak trafnie odzwierciedlającą klimat obranego miejsca. Swoje tematy znajduje na starych pocztówkach, ale niewiele wśród nich nostalgicznych, przedwojennych widoczków przyciągających magią wspomnień. Z reguły na obrazach widnieje architektura z okresu międzywojennego modernizmu, często nieudolnie przetwarzana w fabrycznym, PRL-owskim lub nowo kapitalistycznym stylu. W malarstwie Marii Kiesner przestrzeń miejska jest przedstawiona z ogromną dozą malarskości. Pomimo geometryczności budynków, ich równych podziałów, prostych linii i symetrii malarka w bardzo swobodny sposób pozbywa się czysto architektonicznej, realistycznej sztywności brył na rzecz gestu malarskiego. To właśnie za jego sprawą miasto przedstawione w obrazach Marii Kiesner zyskuje niepowtarzalny klimat. Przesiąknięte najróżniejszymi emocjami z przestrzeni lat mury budowli wydają się jakby portretowane na obrazach. Wyzbyte kontekstu, wyobcowane i nostalgiczne dokumentacje architektury stanowią niezwykłe archiwum dla znikających z polskiej przestrzeni modernistycznych budowli.

Dyplom, wyróżniony nagrodą im. Józefa Szajny za poszukiwanie nowej formy wypowiedzi, obroniła w roku 2002 pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Uzyskała aneks z plakatu w pracowni prof. Marka Wasilewskiego. Pracę teoretyczną napisała pod kierunkiem dr Agnieszki Morawińskiej. W latach 2005 i 2007 stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maluje architekturę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu, interesują ją fabryki, dworce, szkoły, domy kultury i zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu. W 2009 obroniła doktorat pod tytułem "Miasto przed burzą", pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.