364
Samuel WYSOCKI

ADWENT Z POSTEM
Kazaniami o Sądzie Bożym, O Męce Pańskiey, o Pokucie, o umartwieni piąciu ciała zmysłów, y inszych Prawdach Wiary Chrześcijańskiey , ku większey Chwale Boskiey, y pożytkomdusz ludzkich po różnych Katedrach z Regestrem Kaznodzieyskim na wszystkie Roku Niedziele, Zapowiedziany.
w Warszawie w Drukarni J. K. Mci y Rzeczy Pospolitey Collegium XX.Scholarum Piarum, 1760
32 cm, opr. sk. s. 845
Stan: przetarcia oprawy, uzupełnienia narożników pierwszych kart
Wpisy własnościowe: Pro Parocia eybitzensi camparavit A. Wiśniewski Parochg L. 1765.; Petrinet ad Parochiam Leybitzensem

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji