POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Rosja
dom aukcyjny Grisebach, Niemcy, październik 2018

LITERATURA:
Alexandre Rodtchenko, Varvara Stepanova, Serge Tretiakov: Animaux à mimer. Samozveri, Bouaye 2010, nlb.
Alexander Rodchenko. Photography 1924-1954, Kolonia 1995, s.138, poz. kat. 170
Russian Photography 1917-1940, Monachium 1983, s. 64, poz. kat.46
Samozveri. Self made animals, red. Werner Fütterer, Hubertus Gassner (eds.): Kolonia 1980, nlb.
Alexander Rodtschenko. Photographs 1920-1938, red. Evelyn Weiss, Kolonia 1978, s. 88

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

09
Aleksander RODCZENKO (1891 Sankt Petersburg - 1956 Moskwa)

"Samozweri" - ilustracja fotograficzna do książki dziecięcej autorstwa Sergeia M. Tretyakov'a, 1928/1956

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 11,7 x 8,8 cm
na odwrociu pieczątka artysty: 'Фото Родченко' oraz napis ołówkiem: '1928'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 15 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Rosja
dom aukcyjny Grisebach, Niemcy, październik 2018

LITERATURA:
Alexandre Rodtchenko, Varvara Stepanova, Serge Tretiakov: Animaux à mimer. Samozveri, Bouaye 2010, nlb.
Alexander Rodchenko. Photography 1924-1954, Kolonia 1995, s.138, poz. kat. 170
Russian Photography 1917-1940, Monachium 1983, s. 64, poz. kat.46
Samozveri. Self made animals, red. Werner Fütterer, Hubertus Gassner (eds.): Kolonia 1980, nlb.
Alexander Rodtschenko. Photographs 1920-1938, red. Evelyn Weiss, Kolonia 1978, s. 88

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.