Debiutuje w 1954 r. w Paryżu jako asystent Louisa Foucheranda w „Public Relation Photo”. W latach 1956–1957 pracuje jako freelancer. Jest korespondentem m.in. dla Odhams Press, Provence Magazine, publikując głównie zdjęcia z podróży po Skandynawii i Laponii. W 1958 r. zaczyna współpracę z paryską agencją Europress. Początkowo pracuje na zlecenie by z czasem stać się stałym pracownikiem agencji. Publikuje m.in. w: L'Express, Le Point, Nouvel Obs, Detective, Femmes d'Aujourd'hui.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

226
Andre SAS (ur. 1928)

Salvador Dali

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 40 x 40 cm
sygnowany i numerowany nalepce na odwrociu: '6/12 | Andre Sas'
sucha pieczęć l.d.: 'SAS'
na odwrociu pieczęć autorska: 'Photo Andre Sas'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 6/12

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Debiutuje w 1954 r. w Paryżu jako asystent Louisa Foucheranda w „Public Relation Photo”. W latach 1956–1957 pracuje jako freelancer. Jest korespondentem m.in. dla Odhams Press, Provence Magazine, publikując głównie zdjęcia z podróży po Skandynawii i Laponii. W 1958 r. zaczyna współpracę z paryską agencją Europress. Początkowo pracuje na zlecenie by z czasem stać się stałym pracownikiem agencji. Publikuje m.in. w: L'Express, Le Point, Nouvel Obs, Detective, Femmes d'Aujourd'hui.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.