Proweniencja: Kolekcja Godurowska – zakupiony w Warszawie w 2006 roku.

Bibliografia:
– Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 92, il.

73
Zdzisław (CYAN) CYANKIEWICZ (1912 - 1981)

SĄD PARYSA, początek lat 40. XX w.

akwarela, gwasz, papier
wymiar karty: 26,7 x 35,8 cm
(sama kompozycja 15,5 x 23,4 cm)
pod kompozycją w prawym dolnym rogu mała pieczątka: ATELIER | CYANKIEWICZ | 1912-1981

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Proweniencja: Kolekcja Godurowska – zakupiony w Warszawie w 2006 roku.

Bibliografia:
– Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w. (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 92, il.