OPINIE:
do pracy załączono certyfikat z galerii Stereo podpisany przez artystkę

POCHODZENIE:
Galeria Stereo, Poznań, 2010

WYSTAWIANY:
Przeciąg, Festiwal Sztuki Młodych, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 2009
ESTABLISHMENT (jako źródło cierpień), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 28 czerwca - 31 sierpnia 2008
Śniące ciała: Wojciech Bąkowski, Tomasz Mróz, Magdalena Starska, Izabela Tarasewicz, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 26 maja - 15 czerwca 2008

LITERATURA:
Establishment (jako źródło cierpień), katalog wystawy, red. Marcin Krasny i Stach Szabłowski, Warszawa 2008
Śniące ciała: Wojciech Bąkowski, Tomasz Mróz, Magdalena Starska, Izabela Tarasewicz, katalog wystawy, kurator: Michał Lasota, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008, nlb. (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

32
Iza TARASEWICZ (ur. 1981)

Rzeźba z cyklu "Dzieci i zwierzęta", 2008

forma,113 cm x 45 cm x 30 cm
86 cm x 36 cm x 69 cm
materiały: masa solna oraz plastelina

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 12 000 - 20 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

OPINIE:
do pracy załączono certyfikat z galerii Stereo podpisany przez artystkę

POCHODZENIE:
Galeria Stereo, Poznań, 2010

WYSTAWIANY:
Przeciąg, Festiwal Sztuki Młodych, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 2009
ESTABLISHMENT (jako źródło cierpień), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 28 czerwca - 31 sierpnia 2008
Śniące ciała: Wojciech Bąkowski, Tomasz Mróz, Magdalena Starska, Izabela Tarasewicz, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 26 maja - 15 czerwca 2008

LITERATURA:
Establishment (jako źródło cierpień), katalog wystawy, red. Marcin Krasny i Stach Szabłowski, Warszawa 2008
Śniące ciała: Wojciech Bąkowski, Tomasz Mróz, Magdalena Starska, Izabela Tarasewicz, katalog wystawy, kurator: Michał Lasota, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2008, nlb. (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.