Portret żony kasztelana kijowskiego Aleksandra Lubomirskiego, oskarżonej w Paryżu o działania wrogie wobec rewolucji (kontaktowała się z otoczeniem Marii Antoniny) i zgilotynowanej. Córka Rozalii wyszła za mąż za syna Konstancji Rzewuskiej. Odmiana inna (napis) niż opisana w literaturze, najprawdopodobniej próbna.

60
Rzewuska Konstancja Małgorzata (?)

Rozalia z Chodkiewiczów Lubomirska, koniec XVIII w.
Akwaforta; wym.: 60 x 62 mm; nie sygn.; w l.d. narożniku słabo czytelna nota autorska w języku francuskim podpisana inicjałami CR.
Lit.: Katalog portretów…, poz. 2986; SAP t. IX, s. 415. Bardzo rzadkie.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Portret żony kasztelana kijowskiego Aleksandra Lubomirskiego, oskarżonej w Paryżu o działania wrogie wobec rewolucji (kontaktowała się z otoczeniem Marii Antoniny) i zgilotynowanej. Córka Rozalii wyszła za mąż za syna Konstancji Rzewuskiej. Odmiana inna (napis) niż opisana w literaturze, najprawdopodobniej próbna.