POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artysty

Polski grafik, twórca rysunków, performance, eksperymentalnych filmów animowanych, muzyki alternatywnej, poeta. Absolwent poznańskiej ASP, studiował w pracowni Audiosfery prof. Leszka Knaflewskiego. Lider grup muzycznych KOT i NIWEA.
Współtwórca grupy artystycznej PENERSTWO. Jako artysta używa zazwyczaj zdrobniałej formy swojego imienia – Wojtek. Jego prace wynikają wprost z obserwacji rzeczywistości, nawiązują na przykład do zasłyszanej mowy potocznej. Wiele z nich stanowi wyraz fasynacji muzyką i zjawiskami dźwiękowymi. W 2009 roku artysta był nominowany do nagrody "Spojrzenia" przyznawanej przez Deutsche Bank przy współpracy z warszawską Zachętą. Jego były prace wystawiane w Centrum Sztuki Współczesnej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a także w Instytucie Sztuki Współczesnej Kunst-Werke w Berlinie. Indywidualne wystawy Bąkowskiego odbyły się m.in. w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. W 2009 roku wziął udział w wystawie " The Generational: Younger than Jesus" w New Museum w Nowym Jorku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

30
Wojciech BĄKOWSKI (ur. 1979, Poznań)

"Rzeczy pokazywane długo w ważnych miejscach", 2008

technika własna, 22 x 22 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 9 500 zł (11 875 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artysty

Polski grafik, twórca rysunków, performance, eksperymentalnych filmów animowanych, muzyki alternatywnej, poeta. Absolwent poznańskiej ASP, studiował w pracowni Audiosfery prof. Leszka Knaflewskiego. Lider grup muzycznych KOT i NIWEA.
Współtwórca grupy artystycznej PENERSTWO. Jako artysta używa zazwyczaj zdrobniałej formy swojego imienia – Wojtek. Jego prace wynikają wprost z obserwacji rzeczywistości, nawiązują na przykład do zasłyszanej mowy potocznej. Wiele z nich stanowi wyraz fasynacji muzyką i zjawiskami dźwiękowymi. W 2009 roku artysta był nominowany do nagrody "Spojrzenia" przyznawanej przez Deutsche Bank przy współpracy z warszawską Zachętą. Jego były prace wystawiane w Centrum Sztuki Współczesnej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a także w Instytucie Sztuki Współczesnej Kunst-Werke w Berlinie. Indywidualne wystawy Bąkowskiego odbyły się m.in. w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. W 2009 roku wziął udział w wystawie " The Generational: Younger than Jesus" w New Museum w Nowym Jorku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.