Wszystkie plansze sygnowane ołówkiem przez artystę. Nakład wydania angielskiego: 50 egz. numerowanych; wydania polskiego - 160 egz. numerowanych. Egz. autorski, Krystyny i Ryszarda Zakrzewskich.

390
Marian BOHUSZ-SZYSZKO (1901 Trokienniki - 1995 Londyn)

RYSUNKI

Teka 37,5 x 27 cm, zawierająca karę tytułową i 16 plansz oraz studium Stefanii Zahorskiej Malarstwo religijne Mariana Bohusza-Szyszki w wersjach: polskiej i angielskiej. Londyn 1953 Nakładem Społeczności Akademickiej U. S.B. w Londynie. Druk Oficyny Stanisława Gliwy ("który także wytłoczył tekst i plansze na tyglu").

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Wszystkie plansze sygnowane ołówkiem przez artystę. Nakład wydania angielskiego: 50 egz. numerowanych; wydania polskiego - 160 egz. numerowanych. Egz. autorski, Krystyny i Ryszarda Zakrzewskich.