217
Aleksandra NAŁĘCZ-JAWECKA (ur. 1985)

RUINY KOŚCIOŁA ŚW. ALEKSANDRA

po 1945 r.
14 x 8,9 cm
Zniszczony kościół pw. św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Tematem zdjęcia są klasycystyczne kolumny w porządku korynckim powalone bądź stojące nad kościołem dolnym. Zdjęcie wykonano po wstępnych pracach oczyszczania z gruzu i zabezpieczenia papą stropu nad podziemną częścią świątyni. Autor zdjęcie poprzez właściwe kadrowanie ruin kościoła nowożytnego stworzył obraz świątyni starożytnej. Fasada wschodnia kościoła.
na odwrocie pieczątka: `Fot. Stefan Rassalski`
odbitka z epoki

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji