137
ROZPRAWA PRZED TRYBUNAŁEM KORONNYM, Lublin, 1664

Wyrok Waleriana z Łuboszyna Chlebowskiego w sprawie Stefana Konstantego podstolego bracławskiego
s. 4

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji