WYSTAWIANY:
- Tomasz Kręcicki, Wszystko, czym się nie zajmuję, Galeria Zderzak, Kraków, 19.06-30.07.2015
Tomasz Kręcicki studiował malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Andrzeja Bednarczyka. Oprócz malarstwa tworzy filmy wraz z ich scenografią i muzyką. Jego wystawy indywidualne były prezentowane w Krakowie i Wiedniu, brał też udział w wielu krakowskich wystawach zbiorowych. Malarstwo Kręcickiego przedstawia to, co go otacza – jego codzienne życie, a jego forma jest nierozerwalnie związana z treścią. W szkicowniku artysty można znaleźć zdjęcia z prasy i reklam. Jego obrazy – głównie poprzez motyw dłoni – nawiązują też do czynności malarskich. Artysta unika szufladkowania, nie chce być kojarzony z jednym, konkretnym stylem artystycznym. Wraz z Karoliną Jabłońską i Cyrylem Polaczkiem jest współzałożycielem krakowskiej Grupy Potencja.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

12
Tomasz KRĘCICKI (ur. 1990)

Rower, 2015 r.

olej/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘”ROWER | TOGETHER | FOREVER | V 2015 | T. KRĘCICKI’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
- Tomasz Kręcicki, Wszystko, czym się nie zajmuję, Galeria Zderzak, Kraków, 19.06-30.07.2015
Tomasz Kręcicki studiował malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Andrzeja Bednarczyka. Oprócz malarstwa tworzy filmy wraz z ich scenografią i muzyką. Jego wystawy indywidualne były prezentowane w Krakowie i Wiedniu, brał też udział w wielu krakowskich wystawach zbiorowych. Malarstwo Kręcickiego przedstawia to, co go otacza – jego codzienne życie, a jego forma jest nierozerwalnie związana z treścią. W szkicowniku artysty można znaleźć zdjęcia z prasy i reklam. Jego obrazy – głównie poprzez motyw dłoni – nawiązują też do czynności malarskich. Artysta unika szufladkowania, nie chce być kojarzony z jednym, konkretnym stylem artystycznym. Wraz z Karoliną Jabłońską i Cyrylem Polaczkiem jest współzałożycielem krakowskiej Grupy Potencja.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.