W glosie do cyklu opisane są dwie części nakładu. Pierwsza posiada dodatkowe motywy (figuralne, zwierzęce, przedmiotowe) wykonane przez artystę w technice suchej igły – takie ryciny są reprodukowane w katalogu. Druga nie ma tych motywów, za to opatrzona jest drukowanymi tytułami na dolnym marginesie – do tej części nakładu należy oferowana praca.

Praca opisana i reprodukowana w katalogu:
– Salvador Dali. Catalogue Raisonné of Etchings and Mixed-Media Prints 1924-1980, Edited by Ralf Michler and Lutz W. Löpsinger, Prestel, Munich – New York 1995, s. 204, kat. 539, il.

133
Salvador DALI (1904-1989)

ROSA E MORTE FLORISCENS, Z CYKLU „SURREALISTYCZNE KWIATY“, 1972

heliograwiura barwna, papier, 56,5 x 38,5 cm (odcisk płyty) sygn. oł. pod ryc. p.: Dali
na lewym marginesie sucha pieczęć wydawcy: EDICIONI ELDEC ROMA, napis oł. pod ryc. l.: 127/350, tytuł drukowany śr.d.: Rosa e morte floriscens

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Współczesnej

13.06.2021

17:00

Sprzedane 7 500 zł (9 375 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 7 500 zł
Estymacja: 9 000 - 14 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

W glosie do cyklu opisane są dwie części nakładu. Pierwsza posiada dodatkowe motywy (figuralne, zwierzęce, przedmiotowe) wykonane przez artystę w technice suchej igły – takie ryciny są reprodukowane w katalogu. Druga nie ma tych motywów, za to opatrzona jest drukowanymi tytułami na dolnym marginesie – do tej części nakładu należy oferowana praca.

Praca opisana i reprodukowana w katalogu:
– Salvador Dali. Catalogue Raisonné of Etchings and Mixed-Media Prints 1924-1980, Edited by Ralf Michler and Lutz W. Löpsinger, Prestel, Munich – New York 1995, s. 204, kat. 539, il.