040
Juliusz KOSSAK (1824-1899)

Rewera Potocki

heliograwiura, papier, 15,7 x 35,5 cm (wymiar kompozycji);
poniżej pośrodku kompozycji napis: Revera Potocki. (drukiem), napis p. d.: Czcionkami R. Austa III. we Wiedniu (drukiem)

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dzieł Sztuki

21.10.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 100 zł