W latach 1947- 1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przez kilka następnych lat pracował w zawodzie. Zainteresował się wówczas fotografią artystyczną, rozpoczął również pierwsze próby rysunkowe i malarskie. W 1955 r. powrócił do rodzinnego domu w Sanoku. Działalność artystyczną rozpoczynał od fotogramów i fotomontaży, pó¼niej tworzył dzieła z pogranicza malarstwa i rze¼by, by następnie zając się głównie rysunkiem. Od połowy lat 70-tych Beksiński zajmował się prawie wyłącznie malarstwem olejnym. W 1977 r. opuścił Sanok i przeniósł się na stałe do Warszawy. Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.

66
Zdzisław BEKSIŃSKI (1929 Sanok - 2005 Warszawa)

RELIEF, 1960

relief, metal, płyta MDF,
88 x 60 cm
na odwrocie napisy: `BEKSIŃSKI | 1960 | WŁASNOŚĆ MARKA PIASECKIEGO | KRAKÓW SIEMIRADZKIEGO 25 M. 16`

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1947- 1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przez kilka następnych lat pracował w zawodzie. Zainteresował się wówczas fotografią artystyczną, rozpoczął również pierwsze próby rysunkowe i malarskie. W 1955 r. powrócił do rodzinnego domu w Sanoku. Działalność artystyczną rozpoczynał od fotogramów i fotomontaży, pó¼niej tworzył dzieła z pogranicza malarstwa i rze¼by, by następnie zając się głównie rysunkiem. Od połowy lat 70-tych Beksiński zajmował się prawie wyłącznie malarstwem olejnym. W 1977 r. opuścił Sanok i przeniósł się na stałe do Warszawy. Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.