W 1970 roku – tym samym czasie, kiedy powstały prezentowane fotografie, Natalia LL, wraz Zbigniewem Dłubakiem, Andrzejem Lachowiczem i Antonim Dzieduszyckim, założyła Galerię PERMAFO. W swoim manifeście twórcy PERMAFO pisali: „Obiektyw aparatu fotograficznego lub kamery oraz materiały światłoczułe mogą być świadkami zjawisk umykających nam z sekundy na sekundę(…) Do poznania teraźniejszości możemy zbliżyć się jedynie poprzez zwiększenie ilości odbieranych sygnałów biegnących z rzeczywistości. Zagęszczenie ich rejestracji to gwarancja zmniejszenia deformacji i błędów wynikających z selekcji opartej na przyzwyczajeniach, konwencjach i tradycjach. Stanem idealnej rejestracji jest przyjęcie i zanotowanie wszystkich sygnałów biegnących z rzeczywistości — a więc sama rzeczywistość (…) Zdając sobie sprawę z tego, że biologiczna i psychiczna struktura człowieka uniemożliwia mu odbiór wszystkich sygnałów z rzeczywistości, stajemy przed koniecznością wyboru. Tak pojmowany WYBÓR = KREACJA ARTYSTYCZNA. (…) Interesuje nas wyłącznie rzeczywistość (…)”
Wówczas artystka zaczęła eksplorować sferę sztuki o treści erotycznej. Twórczość Natalii LL stała się niezwykle intymna, a jednymi z głównych bohaterów przestawień byli od tej pory ona i jej partner, jak to się dzieje również w pracy „Rejestracja intymna”. Autorka zgodnie z zasadami sztuki permanentnej, w powtarzalnych odstępach czasowych fotografuje akt seksualny. Swoje artystyczne działanie opisywała w ten sposób: "Seria obrazów, które aktualnie wykonuję, związana jest z człowiekiem. Szczególnie interesują mnie próby penetracji aktu i fizycznego zbliżenia kobiety i mężczyzny. Poprzez fotografię przenoszącą wartość znaczeniową chcę prezentować nieskończone szlachectwo człowieka, z tym że przekaz znaczenia nie odbywa się po linii najmniejszego oporu - a więc rejestracji stanu - ale poprzez poetycką transpozycję zjawiska". Artystka na przekór obecnym w kulturze popularnej wzorcom, odpowiednio aranżując a także ustawiając kadry ujęć chciała pokazać, że kobieta i mężczyzna mogą być partnerami w akcie seksualnym bez dominacji i przedmiotowego traktowania którejś ze stron. Natalia LL dążyła do zaznaczenia równowagi pomiędzy fizycznym a psychicznym wymiarem aktu seksualnego, który dla niej przeżyciem powszechnym i wykraczającym poza wszelkie granice równocześnie. „Rejestracje intymne” nawiązują do stworzonej również w 1970 pracy „Sfera intymna”. Na zewnętrznych ścianach jednoosobowego boksu artystka prezentowała swoje portrety, po wejściu do środka widzowie widzieli ściany zawieszone zdjęciami aktów seksualnych autorki i jej partnera oraz innych kochających się par.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

110
NATALIA LL (Natalia Lach-Lachowicz) (ur. 1937)

"Rejestracja intymna", 1970

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 7 x 19 cm (wymiary każdej pracy)
nieautorski zestaw 21 fotografii

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W 1970 roku – tym samym czasie, kiedy powstały prezentowane fotografie, Natalia LL, wraz Zbigniewem Dłubakiem, Andrzejem Lachowiczem i Antonim Dzieduszyckim, założyła Galerię PERMAFO. W swoim manifeście twórcy PERMAFO pisali: „Obiektyw aparatu fotograficznego lub kamery oraz materiały światłoczułe mogą być świadkami zjawisk umykających nam z sekundy na sekundę(…) Do poznania teraźniejszości możemy zbliżyć się jedynie poprzez zwiększenie ilości odbieranych sygnałów biegnących z rzeczywistości. Zagęszczenie ich rejestracji to gwarancja zmniejszenia deformacji i błędów wynikających z selekcji opartej na przyzwyczajeniach, konwencjach i tradycjach. Stanem idealnej rejestracji jest przyjęcie i zanotowanie wszystkich sygnałów biegnących z rzeczywistości — a więc sama rzeczywistość (…) Zdając sobie sprawę z tego, że biologiczna i psychiczna struktura człowieka uniemożliwia mu odbiór wszystkich sygnałów z rzeczywistości, stajemy przed koniecznością wyboru. Tak pojmowany WYBÓR = KREACJA ARTYSTYCZNA. (…) Interesuje nas wyłącznie rzeczywistość (…)”
Wówczas artystka zaczęła eksplorować sferę sztuki o treści erotycznej. Twórczość Natalii LL stała się niezwykle intymna, a jednymi z głównych bohaterów przestawień byli od tej pory ona i jej partner, jak to się dzieje również w pracy „Rejestracja intymna”. Autorka zgodnie z zasadami sztuki permanentnej, w powtarzalnych odstępach czasowych fotografuje akt seksualny. Swoje artystyczne działanie opisywała w ten sposób: "Seria obrazów, które aktualnie wykonuję, związana jest z człowiekiem. Szczególnie interesują mnie próby penetracji aktu i fizycznego zbliżenia kobiety i mężczyzny. Poprzez fotografię przenoszącą wartość znaczeniową chcę prezentować nieskończone szlachectwo człowieka, z tym że przekaz znaczenia nie odbywa się po linii najmniejszego oporu - a więc rejestracji stanu - ale poprzez poetycką transpozycję zjawiska". Artystka na przekór obecnym w kulturze popularnej wzorcom, odpowiednio aranżując a także ustawiając kadry ujęć chciała pokazać, że kobieta i mężczyzna mogą być partnerami w akcie seksualnym bez dominacji i przedmiotowego traktowania którejś ze stron. Natalia LL dążyła do zaznaczenia równowagi pomiędzy fizycznym a psychicznym wymiarem aktu seksualnego, który dla niej przeżyciem powszechnym i wykraczającym poza wszelkie granice równocześnie. „Rejestracje intymne” nawiązują do stworzonej również w 1970 pracy „Sfera intymna”. Na zewnętrznych ścianach jednoosobowego boksu artystka prezentowała swoje portrety, po wejściu do środka widzowie widzieli ściany zawieszone zdjęciami aktów seksualnych autorki i jej partnera oraz innych kochających się par.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.