POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artystki

Artystka sztuk wizualnych, posługuje się głównie medium filmowym.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

28
Anna Izabela MOLSKA (ur. 1983)

"Rafał" , 2006-2008

odbitka fotograficzna/papier barytowy, 26,5 x 17 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Anna Molska, 2006 | ed. 1/3' (każda z prac)
Zestaw 3 fotografii
ed. 1/3 + 1 kopia AP
każda z prac numerowana przez artystkę

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artystki

Artystka sztuk wizualnych, posługuje się głównie medium filmowym.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.