POCHODZENIE:
bezpośrednio z pracowni artysty
kolekcja prywatna, Polska
dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, grudzień 2016
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

78
Marc STERLING (1898 – 1976)

Pusta klatka z żółtym piórkiem, 1950

olej/papier, 63 x 48 cm
sygnowany p.d.: 'M. Sterling'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 7 500 zł (9 375 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
bezpośrednio z pracowni artysty
kolekcja prywatna, Polska
dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, grudzień 2016
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.