POCHODZENIE:
- kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, Polska

Leon Kudła wywodził się z rodziny chłopskiej. Urodził się w Nowej Wsi w gminie Świerże Górne. Działalność rzeźbiarską rozpoczął po licznych wędrówkach i powrocie do rodzinnej wsi z Warszawy jeszcze przed II wojną światową. W 1946 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Kudła rzeźbił głównie kompozycje o tematyce religijnej, choć istotne miejsce w jego twórczości zajmują także samodzielne przedstawienia animalistyczne. Jego prace eksponowane były kilkakrotnie podczas indywidualnych wystaw w Warszawie i Radomiu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

8743
Leon KUDŁA (1878 - 1964)

Ptak

drewno polichromowane, 36 x 14 x 18 cm
na spodzie sygnowany monogramem: 'LK'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, Polska

Leon Kudła wywodził się z rodziny chłopskiej. Urodził się w Nowej Wsi w gminie Świerże Górne. Działalność rzeźbiarską rozpoczął po licznych wędrówkach i powrocie do rodzinnej wsi z Warszawy jeszcze przed II wojną światową. W 1946 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Kudła rzeźbił głównie kompozycje o tematyce religijnej, choć istotne miejsce w jego twórczości zajmują także samodzielne przedstawienia animalistyczne. Jego prace eksponowane były kilkakrotnie podczas indywidualnych wystaw w Warszawie i Radomiu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.