Bolesław Chromy w swej długiej aktywności artystycznej dążył do wypracowania autorskiego stylu, który przemawia do widza witalną siłą wyrazu, ale także wnosi w ludzkie życie optymizm. Predylekcje do podejmowania tematów historycznych, religijnych i wynikających z wojennych doświadczeń artysta starał się przełamywać odniesieniami do bogatego świata marzeń i sennych fantazji. Zasłynął jako twórca bestiariuszy odlanych w metalu, a motywy zwierząt czy baśniowych stworzeń przewijały się przez cały jego dorobek, począwszy od dzieciństwa, gdy strugał figurki
w drewnie. Piękno i poczucie zagrożenia, monumentalność i subtelność cechujące dzieła Chromego przemawiają do widza jednym głosem oraz osadzają artystę w długiej tradycji historii sztuki, a jednocześnie zachwycają szczerym zaangażowaniem w problemy, jakie niesie współczesność. Dzięki temu Chromy jest twórcą niezwykle uniwersalnym. W jego dorobku znajdują się zarówno monumentalne pomniki i duże rzeźby plenerowe, jak i niewielkie statuetki i medale. Najczęściej i najchętniej podejmuje tematykę animalistyczną, kosmologiczną, historyczną oraz
muzyczną.

Rzeźbiarz, medalier, rysownik, malarz, profesor ASP w Krakowie. Od 1994 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności, uczeń Xawerego Dunikowskiego. Po ukończeniu Liceum Sztuk Pięknych rozpoczął studia na krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Tworzy urzekające, kameralne rzeźby łącząc w jedną, fantastyczną formę brąz i kamień. Jego inspiracją jest zawsze natura ze swoją niezwykłą pomysłowością kształtów i kolorów. Jest również autorem licznych realizacji monumentalnych, pomników: Pieta Oświęcimska (1963), rzeźba Smoka Wawelskiego (1969), Pomnik Piwnicy pod Baranami (2000).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

59
Bronisław CHROMY (1925 Leńcze - 2017 Kraków)

Ptak

brąz patynowany, 55 x 9 x 9,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Bolesław Chromy w swej długiej aktywności artystycznej dążył do wypracowania autorskiego stylu, który przemawia do widza witalną siłą wyrazu, ale także wnosi w ludzkie życie optymizm. Predylekcje do podejmowania tematów historycznych, religijnych i wynikających z wojennych doświadczeń artysta starał się przełamywać odniesieniami do bogatego świata marzeń i sennych fantazji. Zasłynął jako twórca bestiariuszy odlanych w metalu, a motywy zwierząt czy baśniowych stworzeń przewijały się przez cały jego dorobek, począwszy od dzieciństwa, gdy strugał figurki
w drewnie. Piękno i poczucie zagrożenia, monumentalność i subtelność cechujące dzieła Chromego przemawiają do widza jednym głosem oraz osadzają artystę w długiej tradycji historii sztuki, a jednocześnie zachwycają szczerym zaangażowaniem w problemy, jakie niesie współczesność. Dzięki temu Chromy jest twórcą niezwykle uniwersalnym. W jego dorobku znajdują się zarówno monumentalne pomniki i duże rzeźby plenerowe, jak i niewielkie statuetki i medale. Najczęściej i najchętniej podejmuje tematykę animalistyczną, kosmologiczną, historyczną oraz
muzyczną.

Rzeźbiarz, medalier, rysownik, malarz, profesor ASP w Krakowie. Od 1994 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności, uczeń Xawerego Dunikowskiego. Po ukończeniu Liceum Sztuk Pięknych rozpoczął studia na krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Tworzy urzekające, kameralne rzeźby łącząc w jedną, fantastyczną formę brąz i kamień. Jego inspiracją jest zawsze natura ze swoją niezwykłą pomysłowością kształtów i kolorów. Jest również autorem licznych realizacji monumentalnych, pomników: Pieta Oświęcimska (1963), rzeźba Smoka Wawelskiego (1969), Pomnik Piwnicy pod Baranami (2000).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.