„Piękny kształt drzewa, jego forma, jego powierzchnia sugerują podobieństwo do ciała ludzkiego. Traktuję drzewo jak istotę żywą, jak pulsującą życiem materię, której może sprawić ból niewłaściwe dotknięcie. Stąd szukam zgodności moich kompozycji i koncepcji z konstrukcyjnymi zaletami i walorami piękna kształtów natury”.

Adam Smolana

Naukę rozpoczynał w PISP we Lwowie, dyplom uzyskał w warszawskiej ASP w 1950 roku. Pracował jako wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uprawiał rzeźbę pomnikową, architektoniczną, tworzył niewielkie formy ceramiczne a także rysunki. Brał udział w wielu konkursach, m.in.: na Pomnik Wyzwolenia Gdańska (1947 – II nagroda), Pomnik Wyzwoloenia Gdyni (1949 – II nagroda), na Pomnik Pamięci Ofiar Faszyzmu, Oświęcim Brzezinka (1951 – II nagroda). Do najważniejszych realizacji zaliczyć należy: Pomnik Obrońców i Wyzwolicieli Gdyni 1939 -45 (Gdynia – Redłowo 1968 70), Pomnik Ku Czci Żołnierzy poległych w 1939 roku w Chojnicach (1950), rekonstrukcje zabytkowych rzeźb z Gdańsku w latach 1952 – 54. Laureat nagrody ZPAP za wystawę indywidualną (Warszawa 1965) i nagrody Prezydium WRN i Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku, 1966.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

20
Adam SMOLANA (1921- 1987)

"Ptak"

drewno, 48 x 12 x 24 cm
na spodzie naklejka z opisem pracy: 'SMOLANA ADAM | PTAK | oraz numer inwenatrzowy'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Piękny kształt drzewa, jego forma, jego powierzchnia sugerują podobieństwo do ciała ludzkiego. Traktuję drzewo jak istotę żywą, jak pulsującą życiem materię, której może sprawić ból niewłaściwe dotknięcie. Stąd szukam zgodności moich kompozycji i koncepcji z konstrukcyjnymi zaletami i walorami piękna kształtów natury”.

Adam Smolana

Naukę rozpoczynał w PISP we Lwowie, dyplom uzyskał w warszawskiej ASP w 1950 roku. Pracował jako wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uprawiał rzeźbę pomnikową, architektoniczną, tworzył niewielkie formy ceramiczne a także rysunki. Brał udział w wielu konkursach, m.in.: na Pomnik Wyzwolenia Gdańska (1947 – II nagroda), Pomnik Wyzwoloenia Gdyni (1949 – II nagroda), na Pomnik Pamięci Ofiar Faszyzmu, Oświęcim Brzezinka (1951 – II nagroda). Do najważniejszych realizacji zaliczyć należy: Pomnik Obrońców i Wyzwolicieli Gdyni 1939 -45 (Gdynia – Redłowo 1968 70), Pomnik Ku Czci Żołnierzy poległych w 1939 roku w Chojnicach (1950), rekonstrukcje zabytkowych rzeźb z Gdańsku w latach 1952 – 54. Laureat nagrody ZPAP za wystawę indywidualną (Warszawa 1965) i nagrody Prezydium WRN i Zarządu Okręgu ZPAP w Gdańsku, 1966.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.