128
PRZYWILEJE KRÓLEWSKIE OLKUSZA

Oblata Literarum Privilegij S R. majestatis Civitati Ilcussien servier
Spisane z akt krakowskich w 1723 i 1761 r.
s. 24; po łacinie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji