Studiowała Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u profesorów Karola Tichego, Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Wacława Waśkowskiego od 1935 roku. Latem 1945 roku Maria Hiszpańska powróciła do Warszawy. Zajęła się głównie grafiką książkową. Stworzyła wiele drzeworytów, głównie w technice sztorcowej. Współpracowała z wydawnictwem "Wiedza", potem "Książka i Wiedza". W latach pięćdziesiątych XX wieku współpracowała z "Tygodnikiem Powszechnym". Stworzyła wiele rysunków poświęconych życiu w obozach koncentracyjnych, z których część znalazła się w zbiorach muzeum w Ravensbrück.

47
Maria HISZPAŃSKA-NEUMANN (1917 Warszawa - 1980 Warszawa)

Przytuleni, 1946 r.

drzeworyt/papier, 29,5 x 22 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem l.d.: `Maria Hiszpańska 1946 | Pani Marysi | na wędrówkę`

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiowała Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u profesorów Karola Tichego, Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Wacława Waśkowskiego od 1935 roku. Latem 1945 roku Maria Hiszpańska powróciła do Warszawy. Zajęła się głównie grafiką książkową. Stworzyła wiele drzeworytów, głównie w technice sztorcowej. Współpracowała z wydawnictwem "Wiedza", potem "Książka i Wiedza". W latach pięćdziesiątych XX wieku współpracowała z "Tygodnikiem Powszechnym". Stworzyła wiele rysunków poświęconych życiu w obozach koncentracyjnych, z których część znalazła się w zbiorach muzeum w Ravensbrück.