OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

27
Artur KOLBA (ur. 1967)

PRZYSTAŃ ZAPOMNIENIA, 2014

olej, płótno, 100 x 70 cm; sygn. l.d.: A. Kolba ‘14
sygn. na odwr.: „Przystań zapomnienia“ | olej na płótnie | 100 x 70 cm | Artur Kolba kwiecień 2014

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Sprzedane 8 000 zł (10 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)