PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2124
Bronisław STAPIŃSKI (1913 - 1995)

Przy studni w Kazimierzu Dolnym, lata 60. XX w.

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 25 x 32,5 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu pieczęć autorska: 'BRONISŁAW STAPIŃSKI | ARTYSTA FOTOGRAFIK | Członek Związku Polskich Artystów Fotografików | KATOWICE, ul. Stanisława 8a | Tel. 373-63 ' oraz pieczęć Salonu "Desa" Dzieła Sztuki i Antyki w Katowicach

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Sprzedane 600 zł (750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 1 500 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.