Proweniencja:
Kolekcja Godurowska – zakupiony w 2014 roku.

Obraz opisany i reprodukowany:
– Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w., (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 35, il.

Datowania obrazu podjął się Tadeusz Matuszczak, autor opracowania Kolekcji Godurowskiej i wybitny znawca malarstwa Józefa Chełmońskiego. Prezentowane powyżej dzieło przypisane zostało do grupy obrazów namalowanych podczas jednego ze słynnych radziwiłłowskich polowań w Nieświeżu.
Na podstawie analogicznego obrazu powstałego w roku 1889 roku (Odpoczynek myśliwych w lesie, 1889, wł. Muzeum Okręgowe w Toruniu) datowany został rownież prezentowany obraz.

Wyjazdy do Nieświeża były niezwykle ważne dla dorobku atystycznego Fałata. Sam o wadze tych wypraw i związanych z nimi przeżyciach pisał tak: Wolałem malować, polować i żyć w budanach leśnych, niż przebywać w salonach berlińskich miljonerów. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, dziękuję Opatrzności, że miałem tyle siły woli, aby dać pierwszeństwo sztuce. Temi latami studjów żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie wciąż na nowo niewyczerpane tematy – wrażenia z ukochanej krainy.
J. Fałat, Pamiętniki, wyd. I, Warszawa 1935; wyd. II, Katowice 1987

21
Julian FAŁAT (1853 Tuligłowy k. Przemyśla - 1929 Bystra k. Bielska Białej)

PRZY OGNISKU. PO POLOWANIU W NIEŚWIEŻU, 1889

olej, płótno
35,3 x 95,7 cm
sygn. p.d.: jFałat [inicjały wiązane]
na odwr. na d. listwie krosna nalepki domu aukcyjnego Bukowski’s w Helsinkach oraz pracowni ram w Warszawie

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Proweniencja:
Kolekcja Godurowska – zakupiony w 2014 roku.

Obraz opisany i reprodukowany:
– Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX i XX w., (koncepcja merytoryczna, wstęp, opracowanie dzieł Tadeusz Matuszczak), Godurowo 2018, s. 35, il.

Datowania obrazu podjął się Tadeusz Matuszczak, autor opracowania Kolekcji Godurowskiej i wybitny znawca malarstwa Józefa Chełmońskiego. Prezentowane powyżej dzieło przypisane zostało do grupy obrazów namalowanych podczas jednego ze słynnych radziwiłłowskich polowań w Nieświeżu.
Na podstawie analogicznego obrazu powstałego w roku 1889 roku (Odpoczynek myśliwych w lesie, 1889, wł. Muzeum Okręgowe w Toruniu) datowany został rownież prezentowany obraz.

Wyjazdy do Nieświeża były niezwykle ważne dla dorobku atystycznego Fałata. Sam o wadze tych wypraw i związanych z nimi przeżyciach pisał tak: Wolałem malować, polować i żyć w budanach leśnych, niż przebywać w salonach berlińskich miljonerów. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, dziękuję Opatrzności, że miałem tyle siły woli, aby dać pierwszeństwo sztuce. Temi latami studjów żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie wciąż na nowo niewyczerpane tematy – wrażenia z ukochanej krainy.
J. Fałat, Pamiętniki, wyd. I, Warszawa 1935; wyd. II, Katowice 1987