Obraz wymieniony, opisany bądź reprodukowany w:
- Wystawa Jubileuszowa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem 1910-1911, Warszawa, grudzień - styczeń [1910-1911], s. nlb, nr kat. 33, il.;
- W. Wankie, W 50-tą rocznicę istnienia, Otwarcie wystawy jubileuszowej warsz. Tow. Zach. Szt. Piękn., "Świat" (Warszawa) 1910, nr 52 z dn. 24 XII 1910, il. na s. 7;
- "Biesiada Literacka" 1911, I półrocze, nr 16 z dn. 21 IV 1911, il. na s. 311;
- "Tygodnik Ilustrowany" 1911, I półrocze, nr 23 z dn. 3 VI 1911, il. na s. 445 [ze zbiorów Leona Goldsteina];
- "Ziarno" 1911, il. na s. 113;
- "Praca" 1912, tablica po s. 144;
- T. Jaroszyński, Album malarstwa polskiego. Album d’art polonais, Paris [1911-1913], tablica IV [własność Stanisława Goldsteina];
- J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław-Warszawa - Kraków 1969, s. 33 [obraz wystawiony 1910/1911; zakupiony przez Leona Goldsteina].

31
Józef BRANDT (1841 Szczebrzeszyn - 1915 Radom)

PRZEWODNIK, przed lub 1910

olej, płótno
79 x 125 cm
sygn. p.d.: Józef Brandt | Z Warszawy | Monachium

Pochodzenie: kolekcja Leona Feliksa Goldsteina (1871-1926) dyplomaty i bankiera (zakup TZSP 1910/11); następnie własność jego żony Zofii z Karnkowskich, 2o voto Tarnowskiej.
Później w zbiorach prywatnych

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obraz wymieniony, opisany bądź reprodukowany w:
- Wystawa Jubileuszowa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem 1910-1911, Warszawa, grudzień - styczeń [1910-1911], s. nlb, nr kat. 33, il.;
- W. Wankie, W 50-tą rocznicę istnienia, Otwarcie wystawy jubileuszowej warsz. Tow. Zach. Szt. Piękn., "Świat" (Warszawa) 1910, nr 52 z dn. 24 XII 1910, il. na s. 7;
- "Biesiada Literacka" 1911, I półrocze, nr 16 z dn. 21 IV 1911, il. na s. 311;
- "Tygodnik Ilustrowany" 1911, I półrocze, nr 23 z dn. 3 VI 1911, il. na s. 445 [ze zbiorów Leona Goldsteina];
- "Ziarno" 1911, il. na s. 113;
- "Praca" 1912, tablica po s. 144;
- T. Jaroszyński, Album malarstwa polskiego. Album d’art polonais, Paris [1911-1913], tablica IV [własność Stanisława Goldsteina];
- J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław-Warszawa - Kraków 1969, s. 33 [obraz wystawiony 1910/1911; zakupiony przez Leona Goldsteina].