PATRYCJA PIĘTKA
Ur. 22 listopada 1998 roku. W 2017 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Katowicach. Swój dalszy rozwój kontynuuje na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, od października będzie się on odbywał pod okiem profesora Adama Brinckena. Studiując malarstwo, artystka szuka własnej formy wyrazu. Skupia się na motywach wrażeń i wspomnień, przetworzonych przez wyobraźnię. Wpływ na twórczość artystki mają kinematografia i zagadnienia związane z teatrem, którym poświęca swoją uwagę i zainteresowania.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

26
Patrycja PIĘTKA (ur. 1998)

Przestaje liczyć kilometry, 2019

Olej na płótnie, 80 x 95 cm
sygn.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

PATRYCJA PIĘTKA
Ur. 22 listopada 1998 roku. W 2017 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Katowicach. Swój dalszy rozwój kontynuuje na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, od października będzie się on odbywał pod okiem profesora Adama Brinckena. Studiując malarstwo, artystka szuka własnej formy wyrazu. Skupia się na motywach wrażeń i wspomnień, przetworzonych przez wyobraźnię. Wpływ na twórczość artystki mają kinematografia i zagadnienia związane z teatrem, którym poświęca swoją uwagę i zainteresowania.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.